Vstupem do našeho on-line systému klient souhlasí s podmínkami rezervačního řádu.